1 2 3 4 5 6
 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHONG (TPC)

 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

Điện thoại: 0221 3791368  |  Fax: 0221 3791367

 

Hotline: 0968 784 986 - 0966 924 266

 

Email: info@tanphongjsc.com.vn

 

Website: www.tanphongjsc.com.vn

 

-----------------------------------------------


 

 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHONG (TPC)

ĐC: Cụm công nghiệp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0221 3791368  |  Fax: 0221 3791367

Hotline: 0968 784 986 - 0966 924 266

Email: pheco.ltd@netnam.vn , info@tanphongjsc.com.vn

Website: www.tanphongjsc.com.vn