1 2 3 4 5 6
 
 • PX-01

  Kích thước : 500 x 600 x 1000
  Tỉ trọng: 10Kg/m3 - 30Kg/m3
 • PX-02

  Kích thước : 450 x 500 x 1000
  Tỉ trọng: 10Kg/m3 - 30Kg/m3
 • PX-03

  Kích thước : 200 x 250 x 500
  Tỉ trọng: 10Kg/m3 - 30Kg/m3
 

 

 
 • PX-04

  Kích thước : 250 x 300 x 500
  Tỉ trọng: 10Kg/m3 - 30Kg/m3
 • PX-05

  Kích thước : 200 x 1000 x 2000
  Tỉ trọng: 10Kg/m3 - 30Kg/m3
 • PX-06

  Kích thước : 300 x 1000 x 2000
  Tỉ trọng: 10Kg/m3 - 30Kg/m3
 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHONG (TPC)

ĐC: Cụm công nghiệp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0221 3791368  |  Fax: 0221 3791367

Hotline: 0968 784 986 - 0966 924 266

Email: info@tanphongjsc.com.vn

Website: www.tanphongjsc.com.vn