1 2 3 4 5 6
 

Home > PROCESS

 

 

- MOULDS:

 

 

 

- EPS PACKAGING:

 

 

 

- EPS BLOCK:

 

 

- EPS FIREPROOF Intro:

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHONG (TPC)

Add: Cụm công nghiệp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Phone: 0221 3791368  |  Fax: 0221 3791367

Hotline: 0968 784 986 - 0966 924 266

Email: info@tanphongjsc.com.vn

Website: www.tanphongjsc.com.vn