1 2 3 4 5 6
 

TRANG CHỦ > XỐP CHỐNG CHÁY

 

 

Vật liệu XỐP CHỐNG CHÁY được sử dụng trong mọi ứng dụng về xốp, đặc biệt trong xây dựng.

 

Video Thí nghiệm giới thiệu XỐP CHỐNG CHÁY:

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHONG (TPC)

ĐC: Cụm công nghiệp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0221 3791368  |  Fax: 0221 3791367

Hotline: 0968 784 986 - 0966 924 266

Email: info@tanphongjsc.com.vn

Website: www.tanphongjsc.com.vn