1 2 3 4 5 6
 

TRANG CHỦ > XỐP KHỐI

 

 

Kích thước nguyên khối : 1020 x 1220 x 4060.

Tỉ trọng: 10 Kg/m3 - 30 Kg/m3

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHONG (TPC)

ĐC: Cụm công nghiệp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0221 3791368  |  Fax: 0221 3791367

Hotline: 0968 784 986 - 0966 924 266

Email: info@tanphongjsc.com.vn

Website: www.tanphongjsc.com.vn